TANEC ZVANÝ EMPATIE (série večerních workshopů – úvod do nenásilné komunikace)

Tanec zvaný empatieZpůsob, jakým se dorozumíváme s druhými lidmi, má rozhodující vliv na naši spokojenost v mezilidských vztazích a tím i v celém našem životě. Můj život jsem postavila pevně na nohy poté, co jsem začala používat přístup Marshalla Rosenberga Nenásilná komunikace. Shledávám ho mimořádně užitečným pro schopnost život prožít a užít si ho, proto ho sdílím s ostatními. Tato série večerních workshopů má hlavní cíl umožnit lidem zažít v praxi to nejzákladnější, co koncept Nenásilné komunikace nabízí, a vytvořit tak základy pro jeho uvedení do života.

Co vás čeká

Během šesti večerních setkání projdeme postupně čtyřmi kroky nenásilné komunikace. Tyto kroky tvoří vnitřní opěrnou strukturu komunikace, jejímž záměrem je se skutečně dorozumět, vytvářet zdravé vztahy, v nichž je závislost nahrazena vzájemností a snaha ovládat druhé empatií, automatické dávno naučené reakce, které často způsobují nedorozumění či konflikt, jsou vyměněny za vědomé chování, které vychází z vnitřního porozumění.

První setkání je zaměřeno na odlišnosti mezi automatickým hodnocením a posuzováním a schopností stát se pozorovatelem událostí i sama sebe. Usnadňuje nám vymanit se z domněnek a lpění na myšlenkách.

V dalších třech setkáních zkvalitňujeme vnímání našeho těla a jeho vnitřní inteligence, pracujeme s emocemi a učíme se vnímat naše potřeby a odhadovat potřeby druhých. Tyto schopnosti pomáhají oddělit se od závislosti na myšlenkových procesech a přinášejí nový pohled na situaci. Současně uvolňují uvnitř nás prostor potřebný pro kreativní myšlení a nacházení nových řešení.

Poslední dvě setkání prohlubují naši schopnost formulovat jasně, konkrétně a s plným respektem to, co potřebujeme od druhých. V řeči nenásilné komunikace jde o prosbu, která nám výrazně pomáhá navzájem se dorozumět.

Jak vypadá workshop

Workshopy jsou především záležitostí praktického zkoušení a objevování. V každém setkání jsou aktivity zaměřené na prohloubení naší všímavosti, usnadnění kontaktu s tělem a vnímání emocionální složky našeho bytí.
Teorie zabírá minimum času a je ilustrována mými osobními příklady a prožitky.
Těžiště setkání spočívá v praktické aplikaci a provádění cvičení zaměřených na prohloubení nových schopností. Účastníci pracují zpravidla s vlastními životními situacemi. Není to nezbytně nutné, ale tento přístup se jeví jako nejúčinnější.

Během všech aktivit si společně uvědomujeme principy nenásilí, na nichž stojí komunikace, která pomáhá utvářet zdravé a vyrovnané vztahy a smysluplně spolupracovat.

Důležitou součástí je společné sdílení.

Pro každé setkání je zpracovaný písemný materiál s nezbytnými informacemi, strukturou cvičení a typy, k čemu je užitečné vést pozornost do příštího setkání, aby se nové návyky zvolna ukotvovaly a zapojovaly do života.

To hlavní, co si můžete odnést:

  • Propojení těla a mysli
  • Pozorování bez souzení
  • Vědomé zacházení s emocemi a potřebami
  • Porozumění sobě i druhým
  • Vyjadřování se bez kritiky
  • Uvědomit si, co opravdu chci
  • Vyjádřit jasně svá přání
  • Komunikovat vědomě

Proč název Tanec?

Protože komunikace je jako tanec. Když jsem nešika, šlapu druhým na nohy, vrážím do nich a pohybuji se mimo rytmus. Na parketu pak vzniká chaos a napětí. Jakmile se uvolním, nechám se vést hudbou a vnímám druhého, můžeme si užít společné kroky a s lehkostí proplouvat od pozorování, pocitů, potřeb a přání jednoho, zase zpět k druhému a tak dál, dokud hraje hudba.

Čeká nás šest setkání, v nichž budeme trénovat nové dovednosti. Každé setkání trvá 2,5 hodiny. (18 – 20:30 hod.).
Začínáme v pondělí 4.3. a pokračujeme 18.3. – 1.4. – 15.4. – 29.4. – 13.5.

Přijďte prozkoumávat vlastní svět emocí a potřeb.

Koučka a lektorka Helena vás jím ráda provede

 

INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ

Prosím všechny, kteří se chtějí na workshop přihlásit, aby tak učinili nejpozději do 17.2. K tomuto datu se uzavírají zaplacené přihlášky a následně dostanou všichni účastníci jasnou informaci o konání nebo nekonání workshopu. Záměrem je především respekt k času všech zúčastněných.

CENA

Cena celé série je 3 600 . Pokud se přihlásíte do 4.2., získáte slevu 30 % a zaplatíte pouze 2 800 Kč.

Peníze by neměly být problém, pokud jsou, napište.

Přihláška

Co řekli účastníci


Podrobnosti o akci
nahrávám mapu....

Datum a čas
04.03.2019
18:00–20:30

Místo
Just-home
Písecká 13
Praha 3

Lektor
Helena Kurzweilová

Kategorie
Cyklus

Zpět na Akce