ZÁKLADNÍ KURZ NENÁSILNÉ KOMUNIKACE (víkend)

Slovy vyjadřujeme to, co prožíváme v těle. Koncept Nenásilné komunikace nám pomáhá vyjádřit jasně a upřímně, co se v nás děje, i porozumět tomu, co se odehrává za slovy toho druhého. Podporuje tak vzájemné dorozumění i porozumění. Přijďte si zažít základy Nenásilné komunikace.

“Způsob, jakým se dorozumíváme s druhými lidmi, má rozhodující vliv na naši spokojenost v mezilidských vztazích a tím i v celém našem životě. Můj život jsem postavila pevně na nohy poté, co jsem začala používat přístup Marshalla Rosenberga Nenásilná komunikace. Shledávám ho mimořádně užitečným pro schopnost život prožít a užít si ho, proto ho sdílím s ostatními. Mým záměrem je především vytvořit bezpečný prostor pro praktické vyzkoušení toho nejzákladnějšího, co koncept Nenásilné komunikace nabízí, a vytvořit tak východisko pro jeho uvedení do života,” říká lektorka Helena

Co vás čeká

Postupně projdeme čtyřmi kroky nenásilné komunikace: pozorování – pocity – potřeby – prosba. Tyto kroky tvoří vnitřní opěrnou strukturu komunikace, jejímž záměrem je se skutečně dorozumět, vytvářet zdravé vztahy, v nichž je závislost nahrazena vzájemností a snaha ovládat druhé upřímností a empatií.

Automatické, dávno naučené reakce, které často způsobují nedorozumění či konflikt, se stanou předmětem naší pozornosti a společně budeme ověřovat jiné možnosti jak jednat se záměrem směřovat k vědomému chování, které vychází z vnitřního porozumění.

Zaměříme na odlišnosti mezi automatickým hodnocením a posuzováním a schopností stát se pozorovatelem událostí i sama sebe. Usnadňuje nám vymanit se z domněnek a lpění na myšlenkách.

Hodně pozornosti budeme věnovat vnímání našeho těla a jeho vnitřní inteligenci. Budeme se učit rozpoznat a pojmenovat naše emoce a naše potřeby. Tyto schopnosti pomáhají oddělit se od závislosti na myšlenkových procesech a přinášejí nový pohled na situaci. Umožňují situace prožívat a učit se z nich, ne je pouze interpretovat. Současně uvolňují uvnitř nás prostor potřebný pro kreativní myšlení a nacházení nových řešení.

Postupně prohloubíme kontakt s našimi potřebami i potřebami druhých lidí, což nám otevře více možností, jak se v určité situaci zachovat. Zaměříme se na naši schopnost formulovat jasně, konkrétně a s plným respektem to, co potřebujeme od druhých. V řeči nenásilné komunikace jde o prosbu, která nám výrazně pomáhá navzájem se dorozumět.

Jak vypadá workshop

Workshopy jsou především záležitostí praktického zkoušení a objevování. Součástí jsou i aktivity zaměřené na prohloubení naší všímavosti, usnadnění kontaktu s tělem a vnímání emocionální složky našeho bytí.
Teorie zabírá minimum času a je ilustrována Heleninými osobními příklady a prožitky.

Těžiště setkání spočívá v praktické aplikaci a provádění cvičení zaměřených na prohloubení nových schopností. Účastníci pracují zpravidla s vlastními životními situacemi. Není to nezbytně nutné, ale tento přístup se jeví jako nejúčinnější. Důležitou součástí je i sdílení prožitků a zkušeností.

Během všech aktivit si společně uvědomujeme principy nenásilí, na nichž stojí komunikace, která pomáhá utvářet zdravé a vyrovnané vztahy a smysluplně spolupracovat.

To hlavní, co si můžete odnést:

• Propojení těla a mysli
• Pozorování bez souzení
• Vědomé zacházení s emocemi a potřebami
• Porozumění sobě i druhým v emocionální rovině
• Vyjadřování se bez kritiky
• Uvědomit si, co opravdu chci
• Vyjádřit jasně svá přání
• Komunikovat vědomě

Varianty workshopu

Workshop je ve dvou variantách. Jednou je intenzivní víkendové setkání. Strávíme společně sobotu i neděli mezi 9:30 a 17:30.

Druhá varianta má podobu série šesti večerních workshopů, z nichž každý trvá 2,5 hodiny (18 – 20:30). Setkání se konají po 2 týdnech.

Obě varianty jsou obsahově, rozsahem i cenově shodné.

Přijďte prozkoumávat vlastní svět emocí a potřeb.

Koučka a lektorka Helena  vás jím ráda provede.

CENA

Cena celé série šesti workshopů nebo víkendového setkání je 3400 Kč.

Peníze by neměly být problém, pokud jsou, napište.

Přihláška

Co řekli účastníci


Podrobnosti o akci
mapa není k dispozici

Datum a čas
10.08.2019–11.08.2019
9:30–17:30

Místo
Kurz je obsazen
Kurz je obsazen
přijímám přihlášky na pozice náhradníků na jarmilaklimesova@gmail.com

Lektor
Helena Kurzweilová

Kategorie
Vícedenní workshopy

Zpět na Akce