Souhlas se zpracováním osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Těší mě váš zájem o mé produkty a akce, které organizuji. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitá a beru na ni zřetel při probíhajících obchodních procesech mezi námi. Osobní údaje získávám z vaší návštěvy webové stránky www.kurzweilova.cz, vyplněním formuláře Zůstaňme v kontaktu nebo vyplněním prodejního formuláře k akci, na kterou se hlásíte. Údaje neposkytnu třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu. Vaše data jsou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR o ochraně osobních údajů, platného od 25.5. 2018.

Prohlašuji
Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Bezpečnost
Přijímám technická, organizační a bezpečnostní opatření, abych chránila vaše data proti zneužití.

Použití osobních údajů
Vaše osobní údaje používám pro zákaznickou administrativu, pro marketingové účely, pro nabídku akcí, které organizuji jen v takovém rozsahu, v jakém jsou nezbytně nutné.
Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování.

Předání osobních údajů třetím osobám
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
SmartSelling a.s. (SmartEmailing, FAPI,).

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: jarmilaklimesova@gmail.com.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku
proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu e-mailem. Tady potřebuji alespoň 30 dní.
Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.
V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Možnost odhlášení
Chci vaše údaje použít k tomu, abych vás mohla informovat o mých akcích, které organizuji a produktech, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Chcete-li dostávat informace o těchto akcích, klikněte sem a vyplňte prosím  formulář Zůstaňme v kontaktu. Pak vám budu zasílat newsletter o akcích, zhruba 1x měsíčně.  V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Prohlášení prodávajícího: Fyzická osoba podnikatel Jarmila Klimešová se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte ve formulářích jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi.
Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas kupujícího: Vyplněním formuláře Přihláška souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze fyzické osoby podnikatele Jarmily Klimešové, Uruguayská 77/21. 120 00 Praha 2, IČ: 04794095, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.