Organizuji kurzy Nenásilné komunikace lektorky
Heleny Kurzweilové.

Nenásilná komunikace je jednoduchý a extrémně účinný nástroj pro zlepšení komunikace a vztahů.Proč jít na Helenin kurz nenásilné komunikace?

Helena říká:
„Nenásilná komunikace (NVC, Nonviolent communication) utváří koncept přístupu k lidem i k sobě samému, který umožňuje člověku, aby se dostal do kontaktu se svou vnitřní motivací a podobným způsobem se propojil i s ostatními lidmi. Přináší tak hluboké uvolnění do mezilidských vztahů na všech úrovních a otevírá dveře k elegantnímu využití lidského potenciálu.“


Na jejích kurzech se můžete dozvědět jak například:

 • vytvářet rovnováhu ve vztazích i komunikaci
 • pečovat o svou spokojenost a své potřeby bez obav a výčitek
 • vytvářet atmosféru spolupráce
 • vytvářet zdravé mezilidské vztahy a pečovat o ně s citem
 • jak se vyjadřovat bez kritiky
 • uvědomit si co skutečně chci
 • vyjádřit jasně svá přání
 • být respektujícím a respektovaným rodičem
 • vymezit hranice jasně a bez násilí
 • se zachovat, aby byla šance, že mě ten druhý uslyší a porozumí
 • porozumět naší vnitřní zkušenosti
 • se orientovat v našem vnitřním prostoru
 • jak změnit návyky, které pomohou stabilizovat energii
 • zvládnout vlastní kritický hlas a pocity viny
 • zachovat si možnost skutečně svobodné volby v každé situaci
 • porozumět svému strachu a dalším emocím
 • naučit se vládnout svým náladám
 • pochopit podstatu konfliktů a nalézt v nich příležitost pro posílení vztahů


Co mně dává a učí nenásilná komunikace?

 • naslouchat druhému
 • lépe vnímat sama sebe
 • vědomě komunikovat
 • v konfliktní situaci využít pozorování a podat čitý popis situace, který je bez emocí, a tak mám šanci, na vzájemné řešení konfliktu, tím že toho druhého nenaštvu
 • vyjádřit empatii jak sobě tak druhému člověku
 • vytvářet zdravé mezilidské vztahy a pečovat o ně
 • být upřímná a autentická v každé situaci
 • jak řešit konflikt
 • jak vyjádřit prosbu, aby to nebyl požadavek
 • jak projít vnitřním konfliktem
 • používat všechny 4 kroky nenásilné komunikace
  • pozorování
  • pocity
  • potřeby
  • prosba